Tìm kiếm


Blog

Phỏng vấn chị Hà Thục Vân trên chương trình VTV Special – Việt Nam Tim Tôi

Xin cảm ơn ê-kíp của Đài Truyền hình Việt Nam đã phỏng vấn chị Van Ha trong chương trình VTV Special về Người phụ nữ : Việt Nam Tim Tôi.
Một chương trình truyền cảm hứng, tôn vinh và khiến chúng ta yêu thêm người phụ nữ Việt!

 

TAGS

No Comment

25

Sorry, the comment form is closed at this time.

Loading...