Tìm kiếm


Blog

Phỏng vấn chị Hà Thục Vân trên chương trình VTV Special – Việt Nam Tim Tôi

Xin cảm ơn ê-kíp của Đài Truyền hình Việt Nam đã phỏng vấn chị Van Ha trong chương trình VTV Special về Người phụ nữ : Việt Nam Tim Tôi.
Một chương trình truyền cảm hứng, tôn vinh và khiến chúng ta yêu thêm người phụ nữ Việt!

 

TAGS

No Comment

2

Sorry, the comment form is closed at this time.

Loading...