Tìm kiếm


  info@redbridgevn.com       (+84) 915 541 515
Language:
  • English
  • Tiếng Việt

Giải thưởng

TOKYO DOC – Color Asia

Phim: “Người mẹ trẻ trên đỉnh Vài Thai” 2015

FIRSTTIME FILMMAKER VIETNAM

(TV series 4 films – 24 version each film) – DISCOVERY CHANNEL ASIA 2012
Highly awarded by Ministry of sport and Tourism VN 2012

Giải thưởngBùi Xuân Phái – “Vì tình yêu Hà Nội”

Giải được trao năm 2011bởi Ủy ban nhân dân Thành Phố Hà Nội cho một cuộc thi mang tên “Công viên Thống Nhất – Nơi vui chơi của tất cả mọi người”

Giải thưởng Doanh Nhân Trẻ Quốc Tế

Giải được trao năm 2011 bởi Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch Việt Nam

Giải thưởng Ngày Đổi Mới

Giải được trao bởi các nhà tài trợ quốc tế cho:
Dự án năm 2008: Dự án Truyền thông trẻ về an toàn thực phẩm
Dự án năm 2009:Dự án Nhà hát thanh niên về chống tham nhũng