Tìm kiếm


Mạng lưới các thành phố châu Á có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu – Quỹ Rockefeller (2011)

CATEGORY
Dịch vụ Sản xuất
ABOUT

Chương trình “Mạng lưới các thành phố ở Châu Á có khả năng chống chịu với Biến đổi Khí hậu” (Asian Cities Climate Change Resilience Network) là dự án do Quỹ Rockefeller tài trợ và được triển khai thực hiện tại 10 thành phố cỡ trung bình ở Ấn Độ, Việt Nam(Đà Nẵng,  Cần Thơ và Quy Nhơn), In-đô-nê-xia và Thái Lan.

Loading...