Tìm kiếm


  info@redbridgevn.com       (+84) 915 541 515
Language:
  • English
  • Tiếng Việt

Sản phẩm

Một bộ phim hay xuất phát từ một ý tưởng tốt. Thế nhưng chỉ có ý tưởng tốt thôi thì chưa đủ.  Việc thực hiện hóa ý tưởng cần trải qua một quá trình đầy sáng tạo từ cốt chuyện, nhân vật, thực hiện các phân đoạn hợp lý, chân thực, câu chuyện chặt chẽ, tiết tấu, thông điệp, các nút thắt và mở trong phim … tất cả những yếu tố đó đều nằm trong quy trình sản xuất và được thực hiện trong quá trình viết kịch bản, quay phim hoặc biên tập. Có trong tay đội ngũ những nhà làm phim kinh nghiệm, Redbridge sẽ hợp tác với bạn trong suốt quá trình này, giúp bạn hiện thực hoá bộ phim của mình.

 

Cho dù bạn làm một bộ phim tài liệu, quảng cáo hay phim truyện, Chúng tôi sẽ biến bộ phim của bạn thành hiện thực.