Tìm kiếm


  info@redbridgevn.com       (+84) 915 541 515
Language:
  • English
  • Tiếng Việt

production Tag

0 25

10 Th5 “Người mẹ trẻ trên đỉnh Vài Thai đoạt giải trong LHP về Nữ quyền, Các vấn đề Xã hội và Phân biệt chủng tộc (IFFWSZ)

“Người mẹ trẻ trên đỉnh Vài Thai” – bộ phim do Redbridge phối hợp với Temjin Production (Nhật Bản) sản xuất vừa đoạt giải xuất sắc trong liên hoan phim về Nữ quyền, Các vấn đề Xã hội và Phân biệt chủng tộc ( gọi tắt là IFFWSZ) vào tháng 04/2017.

Xem thêm